Ενέργειες

Χρειάζεται να γνωρίζουμε τη διεύθυνση κατοικίας σας ώστε να μπορούμε να σας στείλουμε τα έντυπα μέσω ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρέχετε μια έγκυρη διεύθυνση κατοικίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Χρειάζεται να γνωρίζουμε τη διεύθυνση κατοικίας σας ώστε να μπορούμε να σας στείλουμε τα έντυπα μέσω ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρέχετε μια έγκυρη διεύθυνση κατοικίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.